News

ศึกแย่ง‘นักบิน’ปะทุ ผลิตไม่ทันดีมานด์ทะลัก 5 แสนคน

ศึกแย่ง‘นักบิน’ปะทุ ผลิตไม่ทันดีมานด์ทะลัก 5 แสนคน ปัญหาการขาดแคลนนักบินมิได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในเมืองไทย แต่กำลังกลายเป็นปัญหาระดับโลกสืบเนื่องจากอัตราการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำที่ขยายตัวตามจำนวนนักท่องเท...