Innovation

นวัตกรรมการออกแบบห้องโดยสารแบบ 3D ทำให้แอร์บัสก้าวล้ำไปอีกขั้น!!!!

แอร์บัส นำเอาจุดเด่นของอุตสาหกรรมเกม ภาพยนตร์ และวิศวกรซอฟท์แวร์ของบริษัทมาสร้างโปรแกรม 3D สำหรับการออกแบบห้องโดยสารซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจการบิน และจะเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากเครื่องบินของสายการบินอื่น ...