สถาบันการบินพลเรือน เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี AP-104 พัฒนานักบินรุ่นใหม่ จำนวน 25 คน

นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กล่าวว่า สบพ. ได้เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 104 (AP-104) เพื่อพัฒนานักบินพาณิชย์รุ่นใหม่พร้อมกันนี้ สบพ. ร่วมให้การต้อนรับศิษย์การบิน จำนวนทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นทุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 นาย และทุนส่วนตัว จำนวน 11 นาย ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ โดยศิษย์การบินจะได้ศึกษาทั้งภาคพื้นเกี่ยวกับทฤษฎี และภาคอากาศในการฝึกบิน ตั้งแต่เบื้องต้นจนสามารถทำการบินด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย ที่ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์

About The Author

mm

Related Posts