กพท.จ้าง CAAI จากอังกฤษเป็นพี่เลี้ยงออก AOC ใหม่ 28 แอร์ไลน์ ตั้งเป้าพร้อมเชิญ ICAO ตรวจ ปลดธงแดงกลางปี 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และบริษัท CAA International Limited (CAAI) สหราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Re-certification of Air Operator Certification) ว่า บริษัท CAAI จะจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบและมีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาดำเนินการตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรองเดินอากาศใหม่ร่วมกับผู้ตรวจสอบของ กพท.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแผนพัฒนาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน

โดยการว่าจ้าง CAAI จะแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยการลงนามครั้งนี้จะเป็นการว่าจ้างในระยะที่ 1 วงเงิน 153 ล้านบาท ซึ่งเน้นในเรื่องการตรวจและออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC- Recertification) ระยะเวลา 9 เดือน ส่วนระยะที่ 2 จะเป็นการเตรียมการที่จะขอรับการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งจะทำเมื่อระยะที่ 1 เสร็จ โดยจะมีการตกลงในขอบเขตของงานอีกครั้งและว่าจ้างกันใหม่ คาดว่าจะเริ่มช่วงต้นปี 2560

สำหรับการออก AOC ใหม่ให้กับ 28 สายการบินนั้นจะเน้นสายการบินระหว่างประเทศก่อน โดยมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการศึกษากฎระเบียบ, การเตรียมพร้อมสายการบิน, เตรียมพร้อมคุณสมบัติผู้ตรวจสอบของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างส่งทีมตรวจสอบจำนวน 16 คนซึ่งจะเป็น Flight Inspector ไปฝึกอบรมที่สิงคโปร์ คาดว่าจะอบรมเสร็จประมาณเดือน มิ.ย. 2559, จัดทำรายละเอียด work plan

ขั้นตอนที่ 2 การ Re-certification มี 5 ข้อ คือ 1. Pre – Application หรือการเตรียมเอกสารของสายการบิน 2. Formal Application หรือการยื่นคำขออย่างเป็นทางการ 3. Document Evaluation หรือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมากตามมาตรฐาน ICAO เมื่อเอกสารครบถ้วน 4. Demonstration and Inspection หรือตรวจสอบการปฏิบัติการ หรือภาคสนาม 5. Certification หรือ พิจารณาว่าออกใบรับรอง

นายอาคมกล่าวว่า มั่นใจว่าการทำงานครั้งนี้ต้องสำเร็จ สิ่งที่เราขาดคือ บุคลากร ซึ่งทาง ICAO บอกว่าในระยะสั้นสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาได้ ทีมตรวจสอบสายการบินจะแบ่งเป็น 3 ทีม โดยแต่ละทีมจะแบ่งรับผิดชอบ 6-7 สายการบิน โดยเป้าหมายกำหนดต้นปี หลัง ม.ค. 2560 จะประเมินความพร้อมในการยื่นให้ ICAO ตรวจซ้ำเมื่อใด ซึ่งจะต้องมั่นใจ 100% ก่อน โดยคาดว่าจะเชิญ ICAO มาตรวจซ้ำประมาณกลางปี 2560