SPACE INSPIRIUM

แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ
นำไปสู่จินตนาการ เหนือความรู้ทั้งปวง

“You are not alone in the Universe”
…จากคำถามสู่การค้นหาคำตอบ…

เริ่มต้นจากการเรียนรู้จักรวาล ทำไมโลกเราถึงมีสิ่งมีชีวิต จนเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับโลก ไม่ว่าจะกลมหรือแบนสู่การค้นหาและค้นพบ

จากความสงสัย จากจินตนาการสู่ห้วงอวกาศ สู่เทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง

• Zone 1 Universe : กำเนิดเอกภพ
นำเสนอเกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพ ที่จะให้คำตอบว่าทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ แล้วทำไมเราจึงไม่ลอยจากโลก ผ่านการนำเสนอแบบวีดีทัศน์บนจอฉายภาพยนตร์โฮโลแกรม

001-2.jpg

001.jpg

 

 

• Zone 2 Historical Technology of Space : เทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ
นำเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศ นำเสนอตั้งแต่ยุคนักคิด ยุคบุกเบิกอวกาศ และยุคเทคโนโลยีอวกาศ สนุกกับภารกิจการส่งยานอวกาศและดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ใน Space Mission Game

002-3.jpg

002.jpg

 

• Zone 3 Life Begins to Space : มุ่งสู่อวกาศ
นำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปสู่อวกาศ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการที่จะออกไปนอกโลก เมื่อออกไปนอกโลกแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เช่น ร่างกายกับแรงโน้มถ่วง รวมถึงการได้ทดลองเครื่อง Gyroscope ที่จะจำลองการต้านแรงโน้มถ่วงของการฝึกนักบินอวกาศ

003-2.jpg

003-3.jpg

004.jpg

• Zone 4 Space Station : สถานีอวกาศ
นำเสนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอวกาศ การอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) และการค้นคว้าวิจัยในอวกาศ ปฏิบัติภารกิจในถุงมืออวกาศ

004.jpg

 

 

การเรียนรู้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามสู่การค้นหาคำตอบ สู่แรงบันดาลใจ

• Zone 5 Space 3D Theater : โรงภาพยนตร์ 3 มิติ
เล่าถึงการผจญภัยในอวกาศ ผ่านเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่มีความผูกพันกัน สร้างความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของอวกาศ เห็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น สร้างแรงบันดาลใจให้คนสนใจเรื่องอวกาศ เสริมสร้างจิตนาการนึกคิดและเรียนรู้อวกาศมากขึ้น

005-1.jpg

005-2.jpg

 

เทคโนโลยีอวกาศคืออะไร จากดาวเทียมสู่ความสะดวกสบาย เรียนรู้เพื่อเข้าใจ เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ สู่เทคโนโลยีอวกาศ

• Zone 6 Satellite : ดาวเทียม

นำเสนอเกี่ยวกับดาวเทียม ประเภทและวงโคจรดาวเทียม วิธีการสร้างดาวเทียม ภารกิจพิชิตดาวอังคาร ตื่นตาตื่นใจกับโลกใบใหญ่ที่มีดาวเทียมโคจรอยู่

006.jpg

006-2.jpg

 

• Zone 7 Geo Informatics : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้เห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เอง

007.jpg

007-2.jpg

 

• Zone 8 Remote Sensing : การรับรู้จากระยะไกล
นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล พลังงานและการแผ่รังสี พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเชิงสเปคตรัม รายละเอียดภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งยังมีกล้องอินฟาเรดสำหรับส่องมาที่ตัวคนหรือวัตถุอื่นๆ แล้วแสดงผลในรูปแบบค่าสีที่แสดงถึงความร้อน

008.jpg

008-2.jpg

 

• Zone 9 Global Navigation Satellite System : ระบบดาวเทียมนำร่องโลก
นำเสนอเกี่ยวกับระบบดาวเทียมนำร่องโลก สนุกกับ Tracking Game ที่จะสมมุติให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลภายในเมือง หากเกิดเหตุ จะส่งทีมเข้าไปแก้ปัญหาด้วยเส้นทางไหน

009-4.jpg

009-3.jpg

 

• Zone 10 Geographic  Information  Systems : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นำเสนอเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการวิเคราะห์ และจะมีการทดลองการสร้างแผนที่ 3 มิติ

010-3.jpg

010-1.jpg

 

• Zone 11 GISTDA My House
นำเสนอเกี่ยวกับการจำลองมุมมอง เสมือนไปยืนอยู่บนสถานที่จริง รอบพื้นที่ที่สนใจ

011.jpg

011-2.jpg

 

จากคำถามมากมายสู่การไขปริศนา สู้การสร้างสรรค์ ต่อยอดความคิด

• Zone 12 Geo Informatics Application
นำเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ การใช้ประโยชน์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย เพิ่มความเข้าใจผ่านการเล่นเกมส์สร้างเมือง เกมส์แนะนำเกษตรกรฯลฯ

012-1.jpg

012-2.jpg

 

• Zone 13 Application for Tomorrow
นำเสนอเกี่ยวกับ เป็นการนำเสนอภาพสถานที่ในรูปแบบ  360 องศา พร้อมคำบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

013.jpg

013-2.png